Detta är template_individ.php

Mentalt träningsprogram MED Individuell Coachning

– Både för personlig och professionell utveckling

Coachning känner de flesta till. Det är ett vidsträckt begrepp som i korthet innebär att personen som coachas får svara på frågor för att själv hitta svaret på sina frågeställningar. Vår unika individ- och ledarutveckling enligt MT-metoden® ser vi som en vidareutveckling av detta, vilket gör dig självcoachande inom många områden.

Vi erbjuder ett fungerande mentalt träningsprogram med kontinuerlig coachning som bygger upp ditt ditt självledarskap, samtidigt som du stärker både självkänsla och självförtroende. Du kommer skapa en bättre balans mellan arbete och fritid, vilket gör att du kan prestera mer och samtidigt må bättre. I vår utbildning för ett starkare självledarskap använder vi oss av Mia Törnbloms metod som till stor del bygger på kognitiv teori. Grunden i metoden utgörs av självkännedom och självmedvetenhet som byggs med hjälp av självanalys och reflektion. Med hjälp av våra unika verktyg och vår ledarutvecklare, kartläggs dina mentala strukturer på ett tryggt sätt för att hitta irrationella tankar och beteenden som sedan tränas bort. Vi lär ut en metod för att lära dig se hur du faktiskt tänker, vilket är ett ”double loop”-lärande. Genom att lära dig hur du tänker kan du också lära dig att förändra hur du tänker.  Allt detta mynnar ut i en konkret och individanpassad handlingsplan med mycket coachning.

Noga utvalda ledarutvecklare

Alla våra ledarutvecklare är handplockade för sina unika egenskaper och kompetenser. Alla är utbildade av Mia Törnblom och de fortbildas kontinuerligt, vilket är ett viktigt led för att säkerställa den högsta kvalitén på våra utbildningar.

Ett år med Individuella samtal

Du och din ledarutvecklare lägger tillsammans grunden till din utveckling genom att utgå från hur din situation ser ut. Ni tittar på de utmaningar du ställs inför på arbetet och på hur du kan nå dina mål. Du coachas i enskilda samtal under cirka ett år enligt en strukturerad process. MT-metodens® unika verktyg och övningar för mental träning samt självanalys gör att du snabbt kommer till insikter, som kan ge förändringar du inte trodde var möjliga. Din erfarna coach ger dig goda råd och hjälp med övningarna. Det gör att du omgående kan börja använda dina nyvunna kunskaper för att leda dig själv och/eller dina medarbetare.

Hur gör jag för att börja MITT PROGRAM?

Du bokar ett förbehållslöst första möte, som är kostnadsfritt! Uppe i menyn finns länken Vårt Team. Där väljer du ut en av våra ledarutvecklare och kontaktar honom/henne för att boka en tid till ert möte. Vid det här mötet pratar ni igenom vad det innebär att få coachning och utbildning i MT-metoden® och vilka förutsättningar som gäller. Våra ledarutvecklare har tystnadsplikt, vilket regleras i ett avtal mellan er.

  • Kommande evenemang