Tio fördelar med engagerade medarbetare från ledarens perspektiv

Tio fördelar med engagerade medarbetare från ledarens perspektiv

Ökad tillfredställelse med arbetet

Både du och dina medarbetare kommer tycka att det är roligt på arbetet. Ni kommer känna stöd och samarbete från varandra i organisationen och kommer minska beteenden som att skylla ifrån er på varandra. Medarbetarna kommer att känna sig värdefulla och känna att det alla bidrar till företagets bästa.

En mer positiv arbetsmiljö

Engagerade medarbetare skapar en kultur där det är kul att komma till arbetet. Engagerade medarbetare gillar att arbete tillsammans mot gemensamma mål. De skapar starka relationer och får högt förtroende för varandra och för deras ledare.

Mindre stress på arbetsplatsen

Engagerade medarbetare skapar en lägre stressnivå på arbetsplatsen eftersom de är inblandade i beslut och känner att de själva kan påverka i sitt arbete. Medarbetare kommer känna sig mindre som offer, och mer i kontroll av sitt arbete.

Samarbete i hela organisationen

Engagerade medarbetare jobbar alla på samma lag och konkurrerar inte med varandra.

Högt förtroende

Engagerade medarbetare skapar förtroende genom en bra kommunikation. Förtroende skapar en kultur där man delar information, lär sig av varandra, och är mindre ”misstänksamma” emot ledningen.

Glada medarbetare

Engagerade medarbetare lägger ingen tid på att gnälla, utan lägger istället tid på positiva och konstruktiva beteenden.

Personlig utveckling

Engagerade medarbetare bidrar med mer av sig själva på arbetsplatsen. Det gör också att deras talanger och förmågor blir mer synliga, vilket skapar en stor möjlighet för att ta vara på detta och även utveckla det ännu mer.

Teamwork

Istället för att fokusera på individuella mål, så arbetar man mer tillsammans och hjälps åt för att nå de mål som ska nås.

Lojalitet

Om du är lojal mot dina medarbetare, så kommer de vara lojala mot dig. Att skapa en kultur av lojalitet skapar lojalitet som skapar lojalitet som skapar lojalitet etc etc.

Nöjda kunder

Behandlar du dina medarbetare väl och ger dem engagemang och trygghet så kommer de också behandla företagets kunder på samma sätt.