Detta är single-inblick.php
Ledarutvecklare

Yvonne
Brokvist

Tillsammans med Mia Törnblom har jag varit med och utvecklat MT-metoden som är det träningsprogram som jag använder i vår utbildning. Allt som behövs är insikten om att du själv har möjlighet att påverka ditt liv – och modet att våga göra det!

Som ledarutvecklare har jag alltid fokus på att stärka självkänslan hos dem jag möter. Min livssyn är att vi alla behöver en stark självkänsla för att få en stadig grund i våra liv, för att vi ska kunna känna oss trygga i våra beslut, tro på oss själva och njuta fullt ut av våra framgångar. En vältränad självkänsla är lika viktigt i arbetslivet som i privatlivet – och det fina är att vi alla kan öva upp den!

I mitt arbete utgår jag alltid från behovet hos dem jag möter, oavsett om jag arbetar på individuell nivå eller med större grupper. Som din ledarskapscoach i personlig utveckling ger jag inga svar, utan ställer tvärtom frågor som får dig att inse vilka möjligheter du har och hur du når dit du vill. Jag anpassar metoden efter varje person.

Jag har väglett allt ifrån direktörer till ungdomar på glid.

Individ- och ledarutveckling

Våra populära coaching och ledarutvecklingsprogram bygger upp ditt personliga ledarskap och stärker både självkänsla och självförtroende. Det gör att du, blir tryggare, kan prestera mer och samtidigt må bättre.
Uppdrag

Christina Jarl, personal-samordnare på Peab – Ledarutveckling

Uppdrag

Martin Jonsson, Segmentschef på ÅF – Ledarutveckling

Uppdrag

Fredrik Tamker, Det Norske Veritas – Teamutveckling

Uppdrag

Linda Lai – Professor i organisationspsykologi och ledarskap