Detta är single-inblick.php
VD

Michael
Törnblom

För lite mer än elva år sedan träffade jag min fru, Mia Törnblom, och kom så i kontakt med det som då var embryot till det vi idag kallar MT-metoden. Jag förstod tidigt att Mias metod var ett effektivt sätt att hjälpa människor till utveckling och förändring.

Mia och jag diskuterade ofta hennes metodik, allt eftersom tiden gick och jag arbetade med metoden insåg jag hur effektiv jag blivit genom att ta ett utökat ansvar och se min egen del i vardagliga konflikter. Jag förändrade mitt sätt att hantera relationer och kände mig mycket tryggare.  Under denna period drev jag ett IT-företag och där blev det tydligt att jag förbättrats både som ledare och entreprenör, mina anställda berättade att de upplevde en tydlig förändring i mitt ledarskap.

Jag skapade en atmosfär med allt större utrymme för kreativitet och möjlighet till att ta utökat ansvar. Följden blev ett förbättrat resultat  och en trevligare arbetsplats, en tidig ”performance culture”, för att använda ett modernt uttryck.  Med detta i åtanke funderade jag och Mia på hur vi skulle utveckla hennes verksamhet så att fler personer kunde arbeta enligt hennes modell. För sju år sedan strukturerade och konkretiserade vi metoden samt skapade den affärsmodell som MT Ledarskap bygger på.

Idag är succén ett faktum. Nu leder vi ett superteam med ett tiotal medarbetare  som har samma grundvärderingar och känsla för ansvar som oss själva. Mia står för innehåll och jag för struktur vilket har visat sig vara ett framgångsrecept. Vi är förstås otroligt stolta över att kunna göra skillnad för de som väljer våra utbildningar.

Individ- och ledarutveckling

Våra populära coaching och ledarutvecklingsprogram bygger upp ditt personliga ledarskap och stärker både självkänsla och självförtroende. Det gör att du, blir tryggare, kan prestera mer och samtidigt må bättre.
Uppdrag

Christina Jarl, personal-samordnare på Peab – Ledarutveckling

Uppdrag

Martin Jonsson, Segmentschef på ÅF – Ledarutveckling

Uppdrag

Fredrik Tamker, Det Norske Veritas – Teamutveckling

Uppdrag

Linda Lai – Professor i organisationspsykologi och ledarskap