Detta är single-inblick.php
Ledarutvecklare

Kaj
Pedersen

Jag är en levnadsglad person som alltid ser möjligheter i det som händer. Enligt mig är det inte det som sker som påverkar oss utan vår tolkning av det. Det positiva är att vi kan ändra hur vi ser på saker och ting, vilket i sin tur gör att vi kan vända allt till något vi utvecklas av.

Jag har många års erfarenhet som Lic Mental tränare, coach samt personlig tränare och har därigenom mött massor med människor som gång på gång har bevisat för mig och sig själva att vi alla kan utvecklas och nå våra mål i livet, det är aldrig för sent.

Allt startar med att du vill, tar ett beslut och därefter hittar vi tillsammans redskapen som gör att du kan utveckla dig själv. Självkänsla är enligt mig den absoluta viktigaste komponenten för att uppnå ett rikt liv.

Att få arbeta med den kraftfulla MT-metoden för att stärka sin självkänsla känns för mig som ett privilegium. Mina styrkor som vägledare är att jag möter dig där du är och därefter skapar vi en plan som gör att du utvecklas i den takten som passar just dig.

Jag har ett coachande förhållningssätt och vill att du ska hitta dina egna insikter som sedan övergår i handling. Att hjälpa dig att bygga upp dig själv så att du känner att du kan leva livet fullt ut är det målet jag sätter upp i mötet med dig.

Jag finns vid din sida, stödjer och inspirerar dig igenom hela processen. Det handlar om att träna sig i att tänka rätt och göra det till en daglig rutin, vilket vi alla kan med de rätta redskapen och MT-metoden är absolut den bästa.

Individ- och ledarutveckling

Våra populära coaching och ledarutvecklingsprogram bygger upp ditt personliga ledarskap och stärker både självkänsla och självförtroende. Det gör att du, blir tryggare, kan prestera mer och samtidigt må bättre.
Uppdrag

Linda Lai – Professor i organisationspsykologi och ledarskap

Uppdrag

Fredrik Tamker, Det Norske Veritas – Teamutveckling

Uppdrag

Christina Jarl, personal-samordnare på Peab – Ledarutveckling

Uppdrag

Martin Jonsson, Segmentschef på ÅF – Ledarutveckling