Detta är single-inblick.php
Ledarutvecklare

Helena
Furmarker

Händer det att du lyssnar mer på andra än på dig själv? Kan du känna att ditt värde ligger i det du presterar? – Så var det för mig. Jag kände till slut att jag var min prestation. När jag sedan kom i kontakt med MT ledarskap och började lära mig och leva efter MT-metoden, känns det numera som att jag flyger, tar för mig och lever på riktigt!

Vad händer egentligen med en person som lyssnar mer på andra än på sig själv? En människa som i vissa sammanhang inte vågar fråga eller säga vad hon tycker för rädslan att inte ”passa in” eller att verka osmart? Och vad händer med den personen om hon dessutom tror att hennes värde som människa enbart ligger i det hon själv presterat?
Jag har hela mitt liv varit en klassisk prestationsmänniska. Jag presterade för att få bekräftelse och mitt egenvärde låg i mina prestationer. Till slut skavde det för mycket inombords och jag gick runt med en känsla av att vara en ”bluff”.

Jag började förstå, att det inte räcker med att träna kroppen för att må bra. Insidan behöver minst lika mycket träning! I en värld där hjulet snurrar allt fortare, är det lätt att drunkna i sina egna och omgivningens krav och förväntningar. Ett tränat inre är en nyckel till framgång. Att jobba med självkänsla och självinsikt och därmed kunna säga nej och ta ansvar för sitt eget välmående är den bästa investeringen du kan göra.

Jag kom i kontakt med MT ledarskap och började leva efter MT-metoden där jag fick lära mig att arbeta med mitt självledarskap. Jag fick lära mig de verktyg jag behöver för att stärka insidan och veta hur jag ska göra för att bekräfta mig själv. Idag vet jag vad jag vill och hur jag ska göra för att må bra på riktigt. Jag ansvarar ju själv för mina egna tankar och reaktioner!

Under mina 15 år i näringslivet har jag sett och reflekterat mycket. Jag har träffat många, såväl chefer, medarbetare och vänner, som inte utnyttjar sin fulla potential. Hindren är ofta rädslor, svag självkänsla och för lite tid för reflektion. Såväl ledare som medarbetare vinner på att arbeta med sitt självledarskap. En trygg ledare skapar motiverade medarbetare och en trygg medarbetare vet vad hon behöver för att må bra.
Jag är genuint intresserad av detta. Att få arbeta med människor och tillsammans riva ner de hinder som står i vägen är oslagbart och fantastiskt! Jag vill se dig flyga!

Är du redo?

Individ- och ledarutveckling

Våra populära coaching och ledarutvecklingsprogram bygger upp ditt personliga ledarskap och stärker både självkänsla och självförtroende. Det gör att du, blir tryggare, kan prestera mer och samtidigt må bättre.
Uppdrag

Christina Jarl, personal-samordnare på Peab – Ledarutveckling

Uppdrag

Martin Jonsson, Segmentschef på ÅF – Ledarutveckling

Uppdrag

Fredrik Tamker, Det Norske Veritas – Teamutveckling

Uppdrag

Linda Lai – Professor i organisationspsykologi och ledarskap