Detta är page.php

Om webbplatsen

Denna webbplats är producerad av MT ledarskap

Personuppgiftslagen

MT ledarskaps integritetsskydd omfattar den behandling av personuppgifter som förekommer i samband med besök på vår webbplats. Följande integritetsskyddsregler gäller och har upprättats för att du skall erhålla klarhet gällande den informationsinsamling som förekommer via vår webbplats och hur uppgifterna används.

I samband med registrering för att använda webbplatsen eller då du på annat sätt lämnar uppgifter, t.ex. för att få information via e-post eller anmäler dig till ett event kommer vi att samla in identifierbar personlig information om dig, t.ex. namn, e-postadress och andra uppgifter, som du lämnar. Vi kan även komma att få tillgång till känslig personlig information om dig, t.ex. beträffande ditt fysiska eller psykiska hälsotillstånd, men endast om du frivilligt lämnar dessa uppgifter till oss. Vi kan också få information om dina åsikter, t.ex. om du ställer frågor till oss. Vi använder dock inte denna information på något annat sätt än för att kunna ge dig som användare bästa möjliga service. De personuppgifter du lämnar kommer att användas av MT ledarskap AB för att skicka dig den information du begärt samt stödja dig i din kunskapsutveckling. MT ledarskap AB kan dessutom komma att behandla dina personuppgifter och andra uppgifter som du frivilligt lämnar för statistik- och marknadsföringsändamål. Genom att använda våra webbplatser eller genom att registrera dig som användare av de tjänster vi erbjuder, samtycker du till att vi använder information du lämnar. MT ledarskap AB är det bolag som kontrollerar att den personliga informationen om dig behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Cookies

Våra webbplatser använder cookies. Cookies är små filer som skickas till din webbläsare och lagras på din dators hårddisk. Ibland skapas och överförs cookies till din hårddisk när du första gången registrerar dig på en webbplats. Cookien används uteslutande till att ge dig snabbare tillträde till webbplatsen och den information du vill ha. De flesta typer av webbläsare accepterar cookies, men vanligen kan du också ändra webbläsarens inställningar för att hindra överföringen. Du bör emellertid känna till att vissa funktioner kan bli obrukbara om du ändrar inställningar på sådant sätt.

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies används för att hålla reda på din kursanmälan. När anmälan är genomförd raderas cookien. Om du inte vill tillåta cookies så kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare så att de inte accepteras. Du kan fortfarande göra din anmälan men du kan komma behöva skriva in data flera gånger.

Google Analytics

MT ledarskaps webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Google Analytics använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik, exempelvis använder MT ledarskap rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Man kan neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren. Genom att besöka MT ledarskaps webbplats samtycker du till att Google behandlar personuppgifterna på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Lagring

Dina uppgifter kommer att lagras enligt våra krav på säkerhet i en databas ägd och kontrollerad av MT ledarskap och sparas så länge som vi har en affärsrelation eller för att kunna kontakta dig för mer information framtaget av MT ledarskap. När dina uppgifter inte längre behöver sparas för att tillgodose ovanstående ändamål eller för att uppfylla legala krav kommer de att raderas.

Kontakt och rättelse

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är MT ledarskap AB. Du kan under den tid MT ledarskap lagrar dina personuppgifter begära att få ta del av dessa samt begära rättelse av felaktiga uppgifter.