Ökad självkänsla = Ökad prestation

Ökad självkänsla = Ökad prestation

Svag självkänsla får en individ att känna sig underlägsen och otillräcklig, vilket i sin tur minskar dess egen tilltro till att prestera. Däremot, med en tränad självkänsla vågar vi ta plats och agera i egen sak. Med en stark självkänsla på arbetsplatsen ökar vår självtillit till att prestera (Gardner & Pierce, 1998), vilket i sin tur gör att vi faktiskt också presterar bättre (Bandura, 1997). Med stark självkänsla vågar vi också prova nya saker utan att vara oroliga för att misslyckas och gör det lättare för oss att leda oss själva, vilket gör att vi både mår bättre samtidigt som vi presterar mer (Pierce et al., 1993; Brockner, 1988; Korman, 1970, 1976).

En faktor som bidrar till ökad prestation på arbetsplatsen är ledare med stark självkänsla. Dessa ledare har mer föredömliga och därigenom lönsamma beteenden på arbetsplatsen jämfört med de som har svag självkänsla (Wiesenfeld et al., 2000). Det kan bero på att ledare med stark självkänsla oftast är bra på att leda sig själva och blir genom det också bättre på att leda andra.

 

Referenser

Bandura, Albert (1997) Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman

Brockner, Joel (1988) Self-esteem at work: Theory, research, and practice. Lexington, MA: Lexington Books.

Gardner, Donald G. & Pierce, Jon L. (2001) Self-esteem and self-efficacy within the organizational context: A replication. Journal of Management Systems. Vol. 13, Nr. 4, s. 31–48.

Korman, Abraham K. (1970) Toward an hypothesis of work behavior. Journal of Applied Psychology. Vol. 54, s. 31–41.

Pierce, Jon L., Gardner, Donald G., Cummings, Larry L. & Dunham, Randall B. (1989) Organization-based self-esteem: Construct definition measurement and validation. Academy of Management Journal. Vol. 32, s. 622–648.

Wiesenfeld, Batia M., Joel Brockner, and Valerie Thibault (2000). Procedural fairness, managers’ self-esteem, and managerial behaviors following a layoff. Organizational behavior and human decision processes. Vol. 83, Nr. 1, s. 1-32.