Detta är single-mtg_inblick.php

Självkänsla

Vårt dokument om självkänsla handlar om hur vi ser på självkänsla och hur vi arbetar med det. Vi tittar på hur det är kopplat till forskning och går igenom begreppet självkänsla. Vi tittar även på hur självkänsla i organisationer kan ge vinster och mer.