Detta är single-mtg_inblick.php

Kundundersökning 2014

Enkäten gick ut till klienter som var klara med vårt ettåriga program för självledarskap under våren 2014.
93,3 % presterar bättre
95 % har fått ett ökat välbefinnande