Detta är single-mtg_inblick.php

Kontrolluppfattning

Kontrolluppfattning, vad är det kanske du tänker? Det är en av nyckelfaktorerna i självledarskapet som vi utbildar i. Är det jag själv eller omgivningen som styr mig?