Detta är single-mtg_inblick.php

Acceptans

I detta dokument tittar vi på acceptans och vad det betyder för självledarskapet. Acceptans är vår förmåga att hantera tankar och känslor, utan att akut behöva agera, kontrollera eller låta dem styra vårt beteende.