Detta är template-inblick-landning.php

Hållbara medarbetare

Engagemang och ansvarstagande är grunden till såväl hållbara medarbetare som organisationer. Hållbara medarbetare skapar en arbetsplats med god arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro.

Engagemang ger hållbara medarbetare som skapar resultat

Större utmaningar kräver att varje individ känner ett personligt engagemang – att arbetet är viktigt och meningsfullt. När vi mår bra, kan vi tänka längre och agera klokare. Med hållbara medarbetare menar vi medarbetare som över tid mår bra, presterar, trivs och utvecklas – på ett sätt som både organisationen och individen själv vinner på.
De 25% mest engagerade medarbetarna i relation till de 25% minst engagerade har…

 • 10% högre kundnöjdhet
 • 21% högre produktivitet
 • 22% högre lönsamhet
 • 37% lägre sjukfrånvaro

Källa: Gallup

kultur av ansvar

Genom att stärka det personliga ansvaret och tydliggöra vilka värderingar som ska styra företaget skapas en grogrund för en välmående och effektiv organisation. I en kultur av ansvar tar individer ansvar för såväl sin egen och sina kollegors hållbarhet, samtidigt som man tar ansvar för att ens organisation ska hålla, nå sina mål, och leverera resultat på längre sikt. När individer tar ansvar skapas ett hållbart och drivet kollektiv med en hög grad av såväl finansiella resultat som arbetsglädje och kundnöjdhet.

 

95% har fått ett ökat välbefinnande

I vår kundundersökning uppger 95% av de som gått våra individuella program att de har fått ett ökat välbefinnande.

Anders Johrén med flera andra forskare genomförde en studie där de anställda i Länsförsäkringar AB delades upp i friskgrupp respektive riskgrupp. Uppdelningen gjordes efter stress, rökning, motionsvanor med mera och det visade sig att det fanns en tydlig skillnad i sjukfrånvaro mellan grupperna. Analysen visade att det under tre år skulle vara värt 100 000 att få över en enda anställd från riskgruppen till friskgruppen. Det säger något om hur lönsamma friskvårdssatsningar kan vara.
 • Evenemangskalender

  « augusti 2019 » loading...
  M T O T F L S
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1