Detta är template-inblick-landning.php

Att vara chef

Vad en chef är och gör har många olika svar. Det som är gemensamt är att en chef leder en grupp eller en verksamhet. Chefen företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet gentemot arbetstagarna, och är själv arbetstagare gentemot sin högre chef. Chefens viktigaste uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att verksamheten ska nå sina mål. Att vara chef kräver en mix av sunt förnuft, teoretisk kunskap, personlig mognad, och en nyfikenhet och ett lärande som aldrig tar slut.

Ny som chef

Som nybliven chef kliver du in i ett nytt yrke. Emellertid är det inte alltid så att en yrkesutbildning följer med, och om den följer med så är den ofta fokuserad på teoretiska modeller och inte hur man ska hantera sig själv och sina medarbetare i det dagliga arbetet. Med ett individuellt ledarutvecklingsprogram ifrån oss får du ett bra stöd för ditt första år som chef. I vårt program får du reflektera, träna, diskutera och utvecklas med ditt nya ansvar.

Erfaren som chef

Att leda är en konst som kräver kunskap, engagemang, driv, samt praktiska och mentala förmågor. Det är viktigt att motivera, engagera, stötta, utveckla, och inspirera sina medarbetare till både prestation och arbetsglädje. Vi lär oss mycket genom de erfarenheter vi får och för att maximera värdet av dessa är det viktigt att stanna upp, reflektera, och utifrån det ytterligare utveckla sitt ledarskap. Detta är bland annat detta som du som erfaren chef arbetar med i våra individuella program för ledarutveckling.

Chef i förändringsledning

För att leda förändringsarbete krävs som chef motivation, engagemang, inre trygghet, ansvar och en förståelse för såväl ledningens som medarbetarens perspektiv. Ofta ligger det en extra stor utmaning på mellanchefer i ett förändringsarbete då de har själva inte formulerat själva förändringen men har ett stort ansvar på sig för att genomföra förändringen. Dessutom är det oftast mellanchefer som får bemöta mycket av de frågor och motstånd som ofta kommer från medarbetare i förändring. I vår individuella ledarutveckling tar vi reella utmaningar från din vardag och arbetar med dem för att hitta effektiva strategier för att hantera och bemöta dem.


INDIVIDUELL LEDARUTVECKLING MED MT ledarskap

Med ett individuellt ledarutvecklingsprogram från oss får du tillfälle att hantera just de utmaningar du stöter på i det dagliga ledarskap som chef. Genom reflektion, ökad självmedvetenhet och strategier för att som chef leda sig själv så blir man en lyhörd och dynamisk chef som hanterar de situationer som dyker upp med tillit och inre trygghet.


UTVECKLA DITT TEAM MED MT ledarskap

Som chef är det ofta effektivt att ta in extern kompetens för att utveckla sin grupp/avdelning och sitt team. Genom att ett team för större självmedvetenhet i form av kunskap om sig själva och varandra som individer läggs ett bra grund för att bli ett effektivt och välfungerande team.


Snabb fråga till dig som är chef:

[total-poll id=”2312″]

Min erfarenhet är att det finns en faktor som är mer kraftfull än andra för varje entreprenör, ledare, och chef. Den faktorn är självmedvetenhet. Det mest effektiva en ledare och chef kan göra för att utveckla sin förmåga att leda andra är att bli mer medveten om vad som driver dem och vad som driver deras beslutsfattande. Anthony K. Tjan - Harvard Business Review
 • Evenemangskalender

  « augusti 2019 » loading...
  M T O T F L S
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1