Detta är template-inblick-landning.php

Arbetsglädje

Arbetsglädje är så mycket mer än att dra skämt och spela pingis på lunchen. Vi behöver sluta se arbetsglädje som enbart en fråga för medarbetarenkäten. Vi behöver istället se det som en viktig och affärskritisk ingrediens i det dagliga arbetet.

Att känna glädje inför sitt arbete handlar om att ha en inställning och en känsla som maximerar prestation och välmående på samma gång. Den tillåter oss att omvandla våra förmågor och talanger till handling och resultat. Forskning[1] inom positiv psykologi visar att arbetsglädje gör att vi som personer blir…

 • Mer benägna att hjälpa andra personer.
 • Mer flexibla i vårt tänkande.
 • Bättre och snabbare på att komma upp med lösningar på problem.

Forskning[2] visar också att de som känner mest arbetsglädje jämfört med de som känner minst …

 • Har tio gånger mindre sjukfrånvaro.
 • Är sex gånger mer energiska på arbetet.
 • Har för avsikt att stanna dubbel så länge hos en och samma arbetsgivare.
 • Är dubbelt så produktiva.

Ledarskapet sätter tonen

Ledarskapet har en nyckelroll för att skapa glädje på arbetsplatsen. Chefer och ledare med insikt i hur arbetsglädje skapas och vad som händer när den saknas – både hos sig själv och hos medarbetarna – är avgörande för att skapa en välmående och framgångsrik arbetsplats. Dessutom är det svårt för en ledare som inte själv känner glädje i arbetet att få sina medarbetare att känna densamma.

Kultur av Ansvar

En viktig aspekt för att kunna öka glädjen är att arbeta för att öka förståelsen av det delade ansvarstagandet. Ansvaret för arbetsglädjen finns inte enbart hos ledningen eller enbart hos medarbetarna. Ledningen kan skapa förutsättningar för att öka den, men varje medarbetare ansvarar själv för sin egen arbetsglädje.

Vinsterna med arbetsglädje

Se gärna videon nedan för att höra Daniel Goleman och Daniel Siegel diskutera hur viktigt det är att känna glädje på arbetet.

Referenser:

 1. Snyder, Lopez, & Pedrotti (2010) Positive psychology: The scientific and practical explorations of human strengths.
 2. Pryce-Jones & Lindsay (2014) What happiness at work is and how to use it. Industrial and Commercial Training, 46(3), 130-134.

Boktips: Christina Stielli,  Skapa Arbetsglädje

Fundera över vad som händer med dig själv när du upplever hög arbetsglädje. Tänk sedan om alla på din arbetsplats skulle uppleva hög arbetsglädje. Då inser du nog att det är självklart att påbörja ett systematiskt arbetsglädjearbete. Det kan till exempel handla om att öka mängden positiv feedback, skapa mer gemenskap, förbättra kommunikationen, tillföra mer resurser, öka delaktigheten, ge mer påverkansmöjligheter och skapa en högre tydlighet. Bosse Angelöw - Docent, socialpsykolog och författare
 • Evenemangskalender

  « augusti 2019 » loading...
  M T O T F L S
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1