Detta är template-inblick-landning.php

Ansvarskultur

Vad betyder det att hållas ansvarig? Det upplevs ibland som en laddad fråga. Problemet är att frågan oftare dyker och när något inte går bra, men det är ju minst lika viktigt att fråga samma fråga när det går bra och framgång efter framgång levereras. När ansvar blir förknippat med driv, engagemang, och framgång så skapas en ansvarskultur fylld av arbetsglädje.

Om vi definierar ansvar som ”Ett personligt och individuellt val för att leva som man lär och driva sin egen utveckling för att nå de mål man brinner för” så blir ansvar attraktivt. Fyller man sedan en organisation men individer vars personliga mål och värderingar ligger i linje med organisationens och alla tar ett individuellt ansvar och drivs av engagemang så får man ett kraftfullt kollektiv med en stark ansvarskultur som kan åstadkomma vad än de bestämmer sig för att åstadkomma.

Vilken ledning vill inte att ha en ansvarskultur i sin organisation där alla medarbetare tar ett utökat ansvar? Det som emellertid ofta får för lite fokus från en ledning är att medarbetare behöver veta och förstå såväl strategi och mål som en organisations värderingar för att få förutsättningar för att verkligen ta ett utökat ansvar. Som ledning räcker det heller inte att kommunicera. Man måste också försäkra sig om att medarbetare känner sig kommunicerade till. Ett väldigt vanligt svar i medarbetarenkäter är att medarbetare upplever att organisationens strategi är otydligt kommunicerat, medan ledning tycker att de har kommunicerat så mycket om strategin så att de hunnit bli trötta på sina egna röster.


Strategisk ledarutveckling

Vårt program för strategisk ledarutveckling bygger ett starkt ledarskap i organisationer som inte bara syftar till att leva organisationens mål, värderingar, och strategi, men också att få den realiserad i hela organisationen så att alla medarbetare också blir inspirerade och motiverade av att också leva organisationens värderingar, mål, och strategi. När detta har man en hållbar ansvarskultur som bygger på och drivs av engagemang, lust, och glädjefylld prestation.


Kultur av Ansvar – Skapa en ansvarskultur

I vårt program Kultur av Ansvar arbetar vi med att alla individer tillsammans ska ta ett personligt ansvar för hur de är mot sig själva, mot varandra, och gentemot sin organisation. En förutsättning för detta är att det finns tydliga mål och värderingar att ta ansvar för. Ofta arbetar vi tillsammans med organisationen fram spelregler så att förväntningar på varandra blir explicita och tydliga.

Den bästa typen av organisationskultur är en Kultur av Ansvar där individer visar en hög nivå av ägarskap och tänker och agerar på ett sätt som är nödvändigt och en förutsättning för att uppnå organisationens resultat. Vad som definierar en sådan typ av kultur är att personer tar en hög grad av eget ansvar. Craig Hickman - The Oz Principle
 • Evenemangskalender

  « augusti 2019 » loading...
  M T O T F L S
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1