5 saker som högpresterande team gör annorlunda

När det gäller att bygga utomordentliga arbetsplatser och högpresterande team har forskare länge insett att tre psykologiska behov är väsentliga: autonomi, kompetens och tillhörighet. Årtionden av forskning visar att när människor känner sig psykologiskt tillfredsställda tenderar de att bli friskare, lyckligare och mer produktiva.

Av dessa tre väsentliga behov har tillhörighet eller viljan att känna samhörighet till andra alltid varit det svåraste för organisationer att odla. Det är en sak att attrahera begåvade medarbetare – men exakt hur får man dem att gilla varandra?

COVID har gjort det ännu svårare att främja tillhörighet. Samtidigt som att arbeta hemifrån har varit en välsignelse för autonomi, vilket ger många möjlighet att bestämma när och var de arbetar, har bristen på fysisk närhet till kollegor gjort det exponentiellt mer utmanande att skapa nära personliga band.

Ny forskning visar på att de högst presterande teamen har hittat enkla sätt att utnyttja sociala kontakter under pandemin för att stärka deras framgång. Fynden ger viktiga ledtrådar om hur en organisation kan öka tillhörigheten för att skapa högpresterande team – även inom en hybrid arbetsmiljö.

Under sommaren samarbetade ett team av konsulter med programvaruföretaget Front för att undersöka 1 106 kontorsanställda i USA. Målet var enkelt; att avgöra vad högpresterande team gör annorlunda.

För att identifiera medlemmar i högpresterande team lät de respondenter att betygsätta sitt teams effektivitet och jämföra sitt teams prestation med andra team i sin bransch. Anställda som gav sitt team 10 av 10 på båda objekten utsågs till medlemmar i högpresterande team, vilket gjorde att de kunde jämföra deras beteenden med alla andras.

Så vad gör högpresterande team annorlunda? Studien avslöjade fem nyckelskillnader som alla lyfter fram den viktiga roll som nära kopplingar mellan kollegor har och är en väsentlig drivkraft för teamprestationer.

1. Högpresterande team är inte rädda för att använda telefon

Även om telefonsamtal blir allt mindre vanliga på arbetsplatsen i allmänhet, är det inte fallet bland högpresterande team. Studien visade att de som tenderar att kommunicera oftare i allmänhet är betydligt mer benägna att kommunicera med kollegor via telefon än sina mindre framgångsrika kamrater

Det finns ett flertal individer som förutsätter att telefonsamtal är besvärliga och obekväma men det är en felaktig uppfattning. Telefonsamtal är inte mer besvärliga och de tenderar också att stärka relationer och förhindra missförstånd, vilket bidrar till mer givande samarbete mellan teammedlemmarna.

Högpresterande team använder inte bara Zoom, de använder telefonen i genomsnitt 10 telefonsamtal per dag, medan andra team bara rapporterade 6.

2. Högpresterande team är mer strategiska med sina möten

Det är ingen hemlighet att dåligt genomförda möten bidrar till anställdas missnöje, dränera kognitiv bandbredd och det kostar även organisationerna massor med pengar.

Resultaten från studien tyder på att högpresterande team undviker de vanliga fallgroparna med dåligt genomförda möten genom att införliva metoder som visat sig främja mer produktiva möten.

De investerar i att bygga relationer och få kontakt med varandra i 65 % av högpresterande team börjar möten med en incheckning med sina teammedlemmar, jämfört med 42 % av andra team.

De bästa teamen slösar inte heller med tid och är mer benägna att utarbeta agendor (77 %) och kräver förarbete inför möten (46 %) för att få ut det mesta av sin tid.

Genom att se till att tiden tillsammans är både effektiv och produktiv, utnyttjar högpresterande team inte bara sina möten bättre – de skapar också förutsättningar för mer givande samarbeten och interaktioner, vilket bidrar till bättre relationer.

3. Högpresterande team investerar tid i att knyta an i ämnen som inte är arbetsrelaterade

Ur chefssynpunkt är det lätt att rynka på näsan över arbetsplatskonversationer som inte har något med arbete att göra. När allt kommer omkring, vad hjälper det att anställda spenderar värdefull arbetstid på att chatta om ett stort sportevenemang eller storfilm?

Forskning tyder dock på att diskussioner om ämnen som inte är arbetsrelaterade erbjuder starka fördelar. Det är för att det är i personliga samtal som vi identifierar gemensamma intressen, vilket främjar vänskap och autentiska kopplingar.

Inom studien fann de att högpresterande teammedlemmar är betydligt mer benägna att spendera tid på kontoret för att diskutera icke-arbetsfrågor med sina kollegor (25 % fler) – ämnen som kan sträcka sig till sport, böcker och familj. De är också betydligt mer benägna att ha träffat sina kollegor för kaffe, te eller på en AW under de senaste sex månaderna.

Med andra ord, de bästa teamen är inte mer effektiva för att de arbetar hela tiden. Tvärtom: De investerar tid i att ansluta på genuina sätt, vilket ger en närmare vänskap och bättre lagarbete senare.

4 . Högpresterande team ger och får uppskattning oftare

En viktig anledning till att behovet av tillhörighet bidrar till bättre prestationer på jobbet är att det får oss att känna oss erkända, uppskattade och respekterade av dem vars åsikter vi uppskattar. Det är därför erkännande ofta är en mer kraftfull motiverande kraft än monetära incitament.

Inom studien rapporterade medlemmar i högpresterande team att de fick mer frekvent uppskattning på jobbet – både från sina kollegor (72 % mer) och deras chefer (79 % mer). De rapporterade också att de uttryckte uppskattning till sina kollegor oftare (44 % mer), vilket tyder på att uppskattning inte bara flödar uppifrån och ner inom de bästa teamen. Det är en kulturell norm som är observerbar i peer-to-peer interaktioner.

5. Högpresterande team är mer autentiska på jobbet

Inom studien var medlemmar i högpresterande team betydligt mer benägna att uttrycka positiva känslor med sina kollegor. De rapporterade att de var mer benägna att berömma, skämta med och reta sina lagkamrater. I e-postmeddelanden var de mer benägna att använda utropstecken, emojis och GIF:ar.

Intressant nog var de också mer benägna att uttrycka negativa känslor på jobbet. Vi upptäckte att de var mer benägna att förbanna, klaga och uttrycka sarkasm i teamet.

Varför skulle det ge mer positiv prestation att uttrycka negativa känslor på jobbet? Det beror på att alternativet till att uttrycka negativa känslor är att undertrycka dem, och undertryckande är kognitivt dyrt. Det innebär att man lägger ner värdefulla emotionella resurser på att försöka dölja känslor för andra, vilket ger mindre mental kraft för att utföra arbetet.

Tidigare studier har visat att autenticitet bidrar till arbetsplatsens välbefinnande och individuella prestationer. Vår forskning tyder på att det också lyfter teamets prestation.

Det behöver inte sägas att det finns tillfällen då det inte är användbart eller lämpligt att uttrycka negativa känslor på kontoret. Vad detta fynd antyder är att i den mån teammedlemmar upplever den psykologiska säkerheten att uttrycka hela sitt spektrum av känslor med sina kollegor, tenderar teamets övergripande prestation att gynnas.

Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att skapa en högpresterande arbetsplats kräver mer än att bara anställa rätt personer och ge dem rätt verktyg för att utföra sitt arbete. Det kräver att skapa möjligheter för genuina, autentiska relationer att utvecklas.

Att främja nära kontakter mellan teammedlemmar behöver inte vara dyrt eller tidskrävande. Genom att införliva enkla, evidensbaserade metoder som ger bättre kommunikation, mer produktiva möten och djupare vänskap, har varje arbetsplats förmågan att öka människors grundläggande psykologiska behov av tillhörighet och lyfta teamprestationer.

Artikeln är en sammanfattning av HBR artikeln
5 Things High-Performing Teams Do Differently
av Ron Friedman.