Detta är single-inblick.php
Detta är TEMPLATES\SINGLE\POST.php

25 procent mer effektiva team

Vill du ha effektiva team i din organisation? – Det är gruppens prestation, snarare än individens som avgör en organisations prestationsförmåga. I en team-debrief går man som grupp systematiskt igenom hur man kommunicerat, koordinerat sitt arbete, integrerat olikheter, fattat beslut och så vidare. Man diskuterar med andra ord inte om man tog rätt beslut, utan om beslut fattades på ett effektivt och ”rätt” sätt.

Två amerikanska forskare, som studerar organisationers effektivitet, kom fram till att team som använder sig av team-debrief är i genomsnitt 20-25 procent mer effektiva än team som inte använder sig av denna metod. Team-debrief leder också till att den enskilda individen får en ökad förståelse för hur det egna bidraget hänger ihop med övriga medlemmars. Det minskar även eventuella missförstånd inom teamet. Ledaren har dessutom nytta av team-debrief för att anpassa och utveckla sitt eget ledarskap. Effektiva team ökar hela företagets potential.

Det finns en potential att öka teams effektivitet ännu mer. En amerikansk forskargrupp fann att, för att team-debrief ska bli ännu mer effektivt, kan det kompletteras med en så kallad pre-debrief. Det innebär att innan ett team sätter i gång att arbeta, diskuteras på vilket sätt man har för avsikt att arbeta. Att på det sättet diskutera sin process innan den påbörjats, gör att det i efterhand går att utvärdera processen i högre utsträckning. Det finns med andra ord en potential att öka teams effektivitet med mer än 20-25 procent.

Vill du veta mer om  effektiva team och hur du får ditt team mer än 25 procent effektivare, kontakta oss.

Referenser 

  1. Tannenbaum & Cerasoli (2012) Do Team and Individual Debriefs Enhance Performance? A Meta-Analysis. The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society. 55(1) pp. 231-245.

Dela inlägget

Individ- och ledarutveckling

Våra populära coaching och ledarutvecklingsprogram bygger upp ditt personliga ledarskap och stärker både självkänsla och självförtroende. Det gör att du, blir tryggare, kan prestera mer och samtidigt må bättre.
Uppdrag

Christina Jarl, personal-samordnare på Peab – Ledarutveckling

Uppdrag

Martin Jonsson, Segmentschef på ÅF – Ledarutveckling

Uppdrag

Fredrik Tamker, Det Norske Veritas – Teamutveckling

Uppdrag

Linda Lai – Professor i organisationspsykologi och ledarskap